مقبره شهدا

۱۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۹
 بازديد و پيگيرى معاون عمرانى (مقبره شهدا)
  بازديد و پيگيرى معاون عمرانى (مقبره شهدا)
جلسه معاون عمران و بسيج دانشجويى (مقبره شهدا)
يايدو خاطره شهدا گرامى باد (معاونت عمران )
 جلسه معاون فرهنگى ُ- حاج مهدى و معاون عمرانى ( مقبره شهدا )
     انجام پروژه عمرانى (مقبره شهدا )
 انجام پروژه عمرانى (مقبره شهدا )
     انجام پروژه عمرانى (مقبره شهدا)
   جلسه معاونين واحد با معان عمران و توسعه (مقبره شهدا)
       جلسه معاونين واحد با معان عمران و توسعه (مقبره شهدا)
   جلسه معاونين واحد با معان عمران و توسعه (مقبره شهدا)
      جلسه معاونين واحد با معان عمران و توسعه (مقبره شهدا)
     انجام پروژه عمرانی (مقبره شهدا )  بازديد و پيگيرى پروژه شهدا توسط معاون عمران وتوسعه تاريخ ۲۳/۷/۹۱
مشخص کردن محل دفن شهدای گمنام توسط معاون عمران و توسعه
   داربست برای ایستگاه صلواتی برای روز سه شنبه تشییع شهدای گمنام توسط معاونت عمران
نمایی از محل دفن شهدای گمنام
برای شادی روح تمام شهدای اسلام و امام شهدا (صلوات)
 جلسه ای جهت مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس روز شنبه در دفتر معاونت عمران با ریاست معان عمران و توسعه با حضور جناب آقای رویایی مشاور ریاست واحد - حاج حسین سلوکی مدیرکل روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ - آقای پرکره مشاور ریاست دانشگاه در بسیج
جلسه ای جهت مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس روز شنبه در دفتر معاونت عمران با ریاست معان عمران و توسعه با حضور جناب آقای رویایی مشاور ریاست واحد - حاج حسین سلوکی مدیرکل روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ - آقای پرکره مشاور ریاست دانشگاه در بسیج -