اداره آب و فاضلاب


سهیلا سررشته داری ناظری
مسئول ادره آب و فاضلاب


حمید برناسی
مسئول آزمایشگاه